Επικοινωνία

  

Greece

Διεύθυνση: Φιλιππουπόλεως 21 - 56123 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα   

Τηλέφωνο: +30 6958320740

Email: info##at##foamfatale.gr

 

Kuwait

Διεύθυνση: P.O. Box 516 Salmiya 22006, Kuwait

Τηλέφωνο: +965 25731351

Φαξ: +965 25731341

Email: ertcco.kw@gmail.com, mfouad@erckw.com  

 

Kingdom of Saudi Arabia

Διεύθυνση: P.O. Box 257 Dammam 31411, Kingdom of Saudi Arabia

Τηλέφωνο: +966 3 810 1843, +966 3 810 1562 

Φαξ: +966 3 810 1899 

Email: ashraf.bakky@abdulla-fouad.com, issd@abdulla-fouad.com 

 

Egypt

Διεύθυνση: 37 Mohamed Mandor St, Nasr City, Cairo, Egypt

Τηλέφωνο: +202 240 241 06 +201 2 273 595 73 

Φαξ: +202 226 374 66

Email: emadsobhy@gmail.com, elnoor1000@sify.com

 

Oman

Διεύθυνση: P.O. BOX: 118, P.C. 114. Sultanate of Oman

Τηλέφωνο: +968-24479575 

Φαξ: +968-24479585

Email: oman@maxitechengineering.com, sam@maxitechengineering.com  

  

Yemen

Διεύθυνση: Sana'a - Hadda Zone CAC Bank Building VIP Branch, 7th Floor Apartment #20, Yemen

Τηλέφωνο: +967 1 432766

Φαξ: +967 1 430060

Email: mnagiib@desertpetro.com, ali@desertpetro.com, opr@desertpetro.com

 

Iran, Iraq, Syria

Διεύθυνση: 8 Eslami All., Kamyaran St., Azadi Avenue, Tehran, Iran

Τηλέφωνο: 0098-21-66365885 / 0098-912-3114558

Φαξ: 0098-21-66365886

Email: mayan@mayanenergy.com

 

New Zealand

Εταιρεία: FoamFatale Pty. Ltd.

Τηλέφωνο: +61 428100117

Email: kathpadgurskis @esat.net.au

 

Singapore, Malaysia

Διεύθυνση: 20 Maxwell Road, #09-17, Maxwell House, Sigapore

Τηλέφωνο: +65 8168 2246

Φαξ: +65 6399 3699

Email: riong@ubercne.com.sg 

 

Ghana

Address: 21 Adomi Road, Off Volta Street, PMB KA 40, Airport - Accra, Ghana

Phone: +233 302 778306 / +233 24 478 8887

Fax: +233 302 780320

Email: fdzata@gmail.com, eboq@icloud.com, enquires@saftecgh.com    

 

Cambodia

Address: #22, Street 184, Chey Chumneah, Daun Penh, Phnom Penh, Cambodia

Phone: +855 12 380 211 / +855 23 218 238

Fax: +855 23 218 237

Email: paul@azisafe.com, info@azisafe.com

Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »