Έρευνα & Ανάπτυξη

Ορισμός

Όσο αφορά τα περιστατικά καταστροφών, οι πυρκαγιές συμβαίνουν πιο συχνά.
Στο τμήμα αυτό θα ασχοληθούμε με την επίδραση της πυρκαγιάς στο περιβάλλον και το φαινόμενο των δευτερευουσών ζημιών που προκύπτουν κατά την διαδικασία κατάσβεσης πυρκαγιών σε δεξαμενές εύφλεκτων καυσίμων που είναι κατασκευασμένες στο επίπεδο του εδάφους.

Η νομοθεσία που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και οι σχετικές οδηγίες εφαρμογής της αναφέρονται σε μόνιμες τεχνολογίες με συνεχή εκπομπή και περιγράφουν λεπτομερώς την μέθοδο μέτρησης και υπολογισμού κάθε τύπου  ρύπου και τα επιτρεπόμενα όρια εκπομπής.

Όμως, η περιβαλλοντολογική νομοθεσία δεν ρυθμίζει τις περιπτώσεις και τις μεθόδους για αποκατάσταση της καταστροφής καθώς τα περιστατικά αυτά χαρακτηρίζονται από το ότι είναι απρόβλεπτα για το πού και πότε θα συμβούν  , αλλά παραπέμπει στην αρμοδιότητα των νόμων για αποκαταστάσεις καταστροφών. Όμως, ο νόμος περί περιβαλλοντικών καταστροφών δεν αναφέρεται σε ποσοτικές και ποιοτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις, αν και η κατάλληλα επιλεγμένη τεχνολογία αποκατάστασης μπορεί να μειώσει σημαντικά την επιβάρυνση του περιβάλλοντος.

Ακόμη ένα σημείο που χρήζει αναφοράς είναι ότι οι παραδοσιακές – σήμερα διαθέσιμες τεχνικές κατάσβεσης των πυρκαγιών όπως αγωγοί εκτόξευσης αφρού, δοχεία αφρού, κουρτίνες αφρού σε περιπτώσεις ημιμονίμων συστημάτων, δεν είναι κατάλληλα για πυρόσβεση με αυξημένη ένταση αφρού και ως εκ τούτου η αξιοπιστία τους τίθεται υπό αμφισβήτηση καθώς πιθανή αποτυχία τους να τεθούν σε λειτουργία θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές.

Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »