Εταιρία


Η FoamFatale Greece Ltd. ειδικεύεται στην πυρασφάλεια και πυροπροστασία τερματικών σταθμών και δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων, πωλεί, παρέχει υπηρεσίες και συντηρεί σταθερά συστήματα υψηλής τεχνολογίας παροχής αφρού.


Στόχος μας είναι να ικανοποιήσουμε τις μέγιστες  ανάγκες  των πελατών μας  που αφορούν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αποθήκευσης πετρελαίου καθώς επίσης και τα κόστη  που σχετίζονται με τις ανάγκες αυτές.


Αποστολή της FoamFatale Greece Ltd. είναι να κατασκευάσει την καλύτερη  δυνατή  τεχνική, βασισμένη πάντοτε στα πρόσφατα επιτεύγματα της  τεχνολογίας, επιτρέποντας έτσι το σύστηνα  υψηλής τεχνολογίας  της FoamFatale™ να πωληθεί, να εγκατασταθεί και να συντηρείται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε  να αποτρέπει  καταστροφές και απώλειες πετρελαίου καθώς επίσης και επιβάρυνση του φυσικού περιβάλλοντος .

 

Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »