Προϊόντα


Η FoamFatale™ είναι σήμερα η καλύτερη διαθέσιμη τεχνική στον τομέα πυρόσβεσης των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων. Έχει σημαντικά πλεονεκτήματα όσον αφορά τις συμβατικές μεθόδους κατάσβεσης:

  • δεν απαιτεί νερό για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
  • αυτόματη παρέμβαση, εντός 5 έως 10 δευτερόλεπτων  μετά την ανάφλεξη
  • μέγιστος χρόνος για κατάσβεση - 2 λεπτά
  • μεγάλη διάρκειας ζωής
  • εξαιρετικά χαμηλό κόστος συντήρησης
  • κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα–  μειώνει κατά πολύ τον χρόνο κατάσβεσης, μειωμένη εκπομπή ρύπων

Το αυτόματο σύστημα Self- Expanding Foam, ανταποκρίνεται αμέσως μετά την ανάφλεξη και δεν απαιτεί καμία εξωτερική παροχή νερού ή ενέργειας για να λειτουργήσει.

Ο αφρός πυρόσβεσης καταπνίγει  χωρίς καμία αντίσταση τη πυρκαγιά χωρίς οποιαδήποτε  πιθανότητα επιβίωσης.

Σε δύο μόνο λεπτά από το ξέσπασμα  της πυρκαγιάς, η επιφάνεια της  καλύπτεται πλήρως, με αφρό και επομένως δεν υπάρχει χρόνος για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά επικίνδυνου καπνού ή αιθάλης και το αποθηκευμένο υλικό μένει ασφαλές.


Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »