Συχνές Ερωτήσεις

Τι δείχνουν  τα στατιστικά στοιχεία; Είναι το σταθερό σύστημα πυροπροστασίας πλήρους επιφάνειας  μια οικονομικά αποδοτική επένδυση;

Η πιο ενημερωμένη  βάση δεδομένων που αφορά  περιστατικά πυρκαγιάς  σε δεξαμενές αποθήκευσης  έγινε στο πλαίσιο της LASTFIRE 1 στα τέλη της προηγούμενης δεκαετίας.

Στη μελέτη LASTFIRE γίνετε κατανοητό ότι όταν κάποιος διαχειρίζεται μια δεξαμενή αποθήκευσης καυσίμων κατάλληλα, η πιθανότητα σε αυτή την δεξαμενή να προκληθεί πυρκαγιά είναι πολύ μικρή. Αλλά μια μικρή πιθανότητα εξακολουθεί να σημαίνει ότι ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως.

Παρ 'όλες τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη  μελέτη  LASTFIRE, ο κόσμος εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια σειρά μεγάλων πυρκαγιών σε τέτοιες δεξαμενές.

Τα συμβατικά συστήματα  αντιμετώπισης των πυρκαγιών σε δεξαμενές είναι περίπλοκα.    Ο εξοπλισμός παραγωγής αφρού  είναι πολύπλοκος και συνεπώς επιρρεπής σε λειτουργικά προβλήματα.

Το εκπαιδευμένο προσωπικό για κατάσβεση πυρκαγιών είναι γενικά ένα πρόβλημα. Η συνεχής μείωση του προσωπικού στην πετρελαϊκή βιομηχανία είναι γεγονός, έτσι που σε μια ορισμένη μια στιγμή ο αριθμός των εκπαιδευμένων πυροσβεστών μειώνεται σε τέτοιο βαθμό που σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης χρησιμοποιούνται εθελοντές πυροσβέστες προερχόμενοι από το προσωπικό εργασίας οι οποίοι δεν είναι εκπαιδευμένοι. Τα συμβατικά συστήματα πυρόσβεσης για να έχουν επιτυχία απαιτείται  καλά οργανωμένη υλικοτεχνική  υποστήριξη  και πάνω απ 'όλα πολυάριθμο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό.

Αλλά, δυστυχώς  η "επιτυχία" σε συμβατικά  συστήματα κατάσβεσης  πυρκαγιάς σε δεξαμενές καυσίμων είναι  σχετική, καθώς το τελικό αποτέλεσμα δηλαδή η κατάσβεση της πυρκαγιάς συνεπάγεται  με την καταστροφή της δεξαμενής και του αποθηκευμένου σε αυτή προϊόντος.

Το σύστημά μας εγκαθίσταται σε περιόδους  ησυχίας. Σε περίπτωση πυρκαγιάς το μόνο που χρειάζεται είναι να ανοίξει μία βαλβίδα (ή μερικές βαλβίδες στην περίπτωση ενός κοινού συστήματος παροχής αφρού). Το σύστημά μας είναι εξαιρετικά αξιόπιστο. Είναι τόσο απλό που η πιθανότητα αστοχίας  εξαιτίας της δυσλειτουργίας ενός στοιχείου  είναι πολύ μικρή, διότι αποτελείται από πολύ λίγα στοιχεία. Λειτουργεί τέλεια, δεδομένου ότι δεν απαιτεί παροχή νερού, καμία εξωτερική  πηγή ενέργειας και μπορεί να ενεργοποιηθεί από απόσταση ή αυτόματα.

Δεν απαιτούμε να προσφέρεται  μία και μόνη λύση για όλα τα περιστατικά πυρκαγιών που παρουσιάζονται σε  δεξαμενές καυσίμων. Αλλά είμαστε σίγουροι ότι το σύστημά μας λόγω της  ασυνήθιστης προσέγγισής του από τα υπάρχοντα τυπικά συστήματα πυρόσβεσης, προσφέρει μια επαναστατική λύση για επίλυση πολλών προβλημάτων που υπάρχουν σήμερα σε αυτό τον τομέα.

Γνωρίζουμε  ότι  μεγάλα διυλιστήρια με πλήρη απασχόληση πυροσβεστικής υπηρεσίας και πολυάριθμο τεχνικό προσωπικό με κατάλληλες και μελετημένες διαδικασίες δεν χρειάζονται το σύστημά μας. Αλλά ένα τερματικό εμπορίας καυσίμων, στα προάστια μιας πόλης που δεν μπορεί να είναι επανδρωμένο  όλο το εικοσιτετράωρο,  χρειάζεται το σύστημά μας, δεδομένου ότι δεν πρέπει να συμβεί οποιοδήποτε περιστατικό πυρκαγιάς και να θέσει σε κίνδυνο τον πληθυσμό που ζει στην περιοχή.

Αληθεύει ότι γίνεται τεράστια  εξοικονόμηση πόρων  στη  περίπτωση που δεξαμενή αποθήκευσης προστατεύεται με το σύστημα FoamFatale™. Τα έξοδα επίσης που απαιτούνται για την  προστασία ενός χώρου στον οποίο υπάρχουν  100 ή περισσότερες δεξαμενές είτε με τις «συμβατικές» μεθόδους προστασίας είτε με το σύστημα FoamFatale™ είναι σημαντικά;

Όταν  περισσότερες δεξαμενές είναι εξοπλισμένες με το σύστημα μας, κάποιος μπορεί   να μειώσει το κόστος, εγκαθιστώντας ένα κοινό σύστημα προστασίας για όλες τις δεξαμενές.

Οι δεξαμενές αποθήκευσης του αφρού πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο τοποθετημένες , που  να  βρίσκεται σε εύλογη απόσταση από τις δεξαμενές αποθήκευσης και πρέπει να είναι προστατευμένες. Η λύση αυτή μειώνει το κόστος ανά δεξαμενή αποθήκευσης.

Κατά τη φάση της  μελέτης του έργου,  πρέπει να καθοριστούν  οι πλέον αποδοτικοί  παράμετροι  του συστήματος ούτως ώστε να μπορεί να παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή  προστασία στις  δεξαμενές αποθήκευσης.

Αν  χρησιμοποιείται  ένα κοινό σύστημα παροχής αφρού, η μέγιστη δυνατότητα παροχής  πρέπει να είναι τέτοια που να μπορεί να ικανοποιεί τις ανάγκες για  τη μεγαλύτερη δεξαμενή στην ομάδα.

Συμφωνούμε μαζί σας ότι σύμφωνα με  την αξιολόγηση των κινδύνων,  δεν μπορεί να αξιολογηθεί  οικονομικά ένα σύστημα κατάσβεσης πυρκαγιών σε μια δεξαμενή με επιπλέουσα οροφή.

Αριθμός  ενδιαφερόμενων μερών, ωστόσο εξετάζουν σοβαρά την δυνατότητα κατάσβεσης μιας πλήρους επιφάνειας. Η επιχειρηματολογία τους συνήθως βασίζεται στην στρατηγική, δηλαδή όταν οι συνολικές ανάγκες μιας  χώρας διακινούνται  μέσα από ένα συγκρότημα δεξαμενών αποθήκευσης, και η πρόκληση  πυρκαγιάς  στις παρακείμενες εγκαταστάσεις  δεν μπορεί να αποκλειστεί (επειδή οι δεξαμενές είναι σχετικά κοντά η μία με την άλλη), απαιτούν σοβαρή και συνολική  λύση, διότι οι συνέπειες για τη χώρα από την πρόκληση μιας  τέτοιας πυρκαγιάς είναι  πραγματικά δραματικές.

Λέτε ότι ένα από τα εξαιρετικά πλεονεκτήματα του συστήματος είναι ότι χρησιμοποιείται  έτοιμος προς χρήση αφρός. Υποθέτω ότι  είναι κάποιο είδος προαναμειγμένου αφρού. Ποια είναι η διάρκεια ζωής του; Η αλλαγή του  κάθε 5 χρόνια, δημιουργεί  ψηλό κόστος συντήρησης.

Η εμπειρία μας δείχνει πως οι παράμετροι του έτοιμου μείγματος αφρού, αλλάζει λιγότερο από 10% σε σύγκριση με το αρχικό του στάδιο, κατά τη διάρκεια των 10 χρόνων λειτουργίας του. Το κόστος εξακολουθεί να είναι χαμηλό και στην περίπτωση, που κάποιος αλλάζει το περιεχόμενο του δοχείου κάθε δέκα χρόνια.

Παρακαλώ, λάβετε υπόψη ότι είμαστε σε θέση να σβήσουμε τη πυρκαγιά, χρησιμοποιώντας μια πολύ μικρή ποσότητα αφρού σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους πυρόσβεσης.

Παράδειγμα: με την τεχνολογία FoamFatale™ όλη η επιφάνεια της φωτιάς μιας δεξαμενής 600 m3 μπορεί να κατασβηστεί με την χρήση 200 λίτρων πυκνού αφρού και μια δεξαμενή των 80 000 m3 χρειάζεται μόνο 3 m3. Το κόστος του αφρώδες υλικού, κατά την αλλαγή του κάθε δέκα χρόνια δεν παίζει και σημαντικό ρόλο. 
 
Σημειώστε ότι η ποσότητα του αφρού που απαιτείται  όταν κάποιος  χρησιμοποιεί ένα συμβατικό σύστημα πυρόσβεσης είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τον αφρό που βρίσκεται  στο δοχείο πίεσης αφρού της τεχνολογίας  FoamFatale™.

Σημειώστε επίσης, ότι συνιστούμε την αλλαγή του έτοιμου μείγματος αφρού κάθε 10 χρόνια. Επιλέξαμε τον αριθμό 10, επειδή η εμπειρία μας έχει δείξει, ότι και μετά τα 10 χρόνια, το  υλικό εξακολουθεί να είναι σε άριστη κατάσταση. Δεδομένου ότι το έτοιμο μείγμα αφρού, αποθηκεύεται υπό πίεση σε αδρανές περιβάλλον, είμαστε σίγουροι πως η κατάσταση του θα είναι πολύ καλή για πολύ καιρό ακόμη, αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτή την εμπειρία και έτσι δεν θέλουμε να παρατείνουμε την περίοδο μεταξύ της αλλαγής του αφρού.

Τι είδους αφρού χρησιμοποιείτε;

Η φόρμουλα για την παραγωγή του αφρού, που είναι αποθηκευμένος υπό πίεση στο δοχείο Self-Expanding Foam (SEF), είναι μέρος της πατενταρισμένης τεχνολογίας. Το παράγουμε μόνοι μας και  γεμίζουμε επί τόπου το δοχείο (SEF) πίεσης.

Το πρόβλημα για το σύστημα των  σωληνώσεων  είναι η εσωτερική διάβρωση που σε συνθήκες ψηλής ροής, κομματάκια από το διαβρωμένο υλικό φράσσουν τα ακροφύσια.      Αν και το σύστημά σας τροφοδοτεί μια σχισμή και όχι ένα στόμιο για μείωση του κινδύνου απόφραξης, κομματάκια από το διαβρωμένο υλικό  θα μπορούσαν να εμποδίσουν την αποτελεσματικότητα του συστήματος. Μια λύση θα μπορούσε να είναι η εγκατάσταση γαλβανισμένων σωληνώσεων τροφοδοσίας, αλλά έχω επίσης δει ακροφύσια να φράσσονται από  νιφάδες  γαλβανίσματος. Η επόμενη επιλογή θα είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας  304, αλλά δεδομένου ότι αυτό αποτελεί  αυστηρή προδιαγραφή  από ό, τι οι περισσότερες εταιρείες το εφαρμόζουν, μπορεί να είναι απαράδεκτη, δεδομένου ότι θα προσθέσει πολύ στο κόστος εγκατάστασης.

Συμμεριζόμαστε πλήρως την ανησυχία σας  για τυχόν αστοχία του  εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος κατά μήκος των τοιχωμάτων της δεξαμενής. Ειδικότερα, τα συστήματα τα οποία διαθέτουν θάλαμο για τον αφρό είναι ευάλωτα, διότι  κάπου στο κατακόρυφο τμήμα του αγωγού τροφοδοσίας διαθέτουν συσκευή αναρρόφησης αέρα.  Έντομα και πουλιά αγαπούν αυτά τα μέρη για να φτιάξουν τις φωλιές τους. Και κυρίως, σε υγρά κλίματα όπου η υγρασία του αέρα περνά το σημείο δρόσου  γίνεται συμπύκνωση υδρατμών στο εσωτερικό των αγωγών που οδηγεί σε διάβρωση και μακροχρόνια σε καταστροφή  του αγωγού.

Για τους πιο πάνω λόγους οι αγωγοί παροχής δεν έχουν οποιαδήποτε ανοίγματα. 

Η πιθανότητα εσωτερικής διάβρωσης, στους  σωλήνες χωρίς επιμέρους επεξεργασία δεν μπορεί φυσικά να αποκλειστεί.

Ακόμη και αν ψήγμα σκουριάς απελευθερωθούν στο εσωτερικό του αγωγού,  ενδεχομένως θα οδηγήσει σε αμελητέα απόφραξη του Continuous Linear Nozzle (CLN)  λόγω του τρόπου κατασκευής του.

Αυτός είναι ο λόγος που δεν εισηγούμαστε γαλβανισμένους σωλήνες.

Σε ένα σύστημα το οποίο είναι σε λειτουργία (σε αντίθεση με τις δοκιμές) οι αγωγοί τροφοδοσίας θα πρέπει να είναι κενοί. Αυτό προσθέτει στο πιθανό κίνδυνο απελευθέρωσης ψηγμάτων σκουριάς, αλλά επίσης και στο κίνδυνο υδραυλικού σοκ (ιδίως σε συστήματα για μεγάλες δεξαμενές)  κατά την αυτόματη ενεργοποίηση.

Το πρόβλημα του υδραυλικού σοκ στους σωλήνες, ως αποτέλεσμα της ενεργοποίησης του συστήματος, πρέπει να μελετηθεί κατά τον σχεδιασμό του συστήματος. Ο αγωγός μεταξύ του δοχείου αποθήκευση του  αφρού και της δεξαμενής πρέπει να προστατεύεται στην περίπτωση που η δεξαμενή βρίσκεται σε απόσταση πέραν των εκατό μέτρων. Κατά τις δοκιμές μας, ωστόσο  δεν παρατηρήσαμε οποιεσδήποτε ψηλές τιμές  πίεσης  σε αυτήν τη γραμμή.

Τι γίνεται με τον αφρό, αν η στάθμη του αποθηκευμένου προϊόντος είναι χαμηλή στη δεξαμενή και ο αφρός πρέπει να διανύσει την συγκεκριμένη απόσταση επί των τοιχωμάτων για να φτάσει στο βάθος των 15 μέτρων;

Ο αφρός ρέει  από το σύστημα του Continuous Linear Nozzle το οποίο είναι εγκατεστημένο μέσα στη δεξαμενή σε σχήμα δαχτυλίδι με σχετικά υψηλή ταχύτητα. Χτυπά στην εσωτερική επιφάνεια του τοιχώματος της δεξαμενής και ρέει προς τα κάτω έχοντας πάντοτε επαφή με το κέλυφος. Ο αφρός αρχίζει να ψύχει το κέλυφος και το διατηρεί σε τέτοια θερμοκρασία που δεν επηρεάζεται από την πυρκαγιά. Ο συνολικός όγκος του αφρού ο οποίος πρέπει  να καλύψει την επιφάνεια του υγρού πρέπει να εισαχθεί στη δεξαμενή σε 2 λεπτά, έτσι η ταχύτητα ροής στο κέλυφος της δεξαμενής είναι ψηλή. Όταν ο αφρός προσεγγίσει  την επιφάνεια του υγρού αλλάζει κατεύθυνση και κινείται οριζόντια προς το κέντρο της επιφάνειας. Η κίνηση αυτή γίνεται μέχρι να καλυφθεί ολόκληρη η επιφάνεια και να δημιουργηθεί το απαιτούμενο πάχος της κουβέρτας. Στη συνέχεια η πυρκαγιά σβήνει. Ο αφρός δεν θα πάθει οποιαδήποτε ζημιά. Η πυρκαγιά δεν έχει την πιθανότητα να επιφέρει οποιαδήποτε αλλοίωση στην σύσταση του αφρού λόγω του  σύντομου χρονικού διαστήματος κατάσβεσης.

Λαμβάνοντας υπόψη την ψηλή ταχύτητα παροχής, υποθέτω ότι ο αφρός βυθίζεται στο αποθηκευμένο προϊόν και δημιουργεί κάποιες αναταράξεις. Πώς οι αναταράξεις αυτές επηρεάζουν το κλείσιμο της κουβέρτας;

Η ταχύτητα παροχής του αφρού είναι πραγματικά πολύ ψηλή, αλλά η διατομή των ακροφυσίων εισαγωγής είναι εξίσου σημαντική. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ροή του αφρού να γίνεται μα τέτοιο τρόπο που να μην δημιουργεί οποιεσδήποτε αναταράξεις στην επιφάνεια του υγρού. Το σύστημα ‘The Continuous Linear Nozzle’ παρέχει την ούτω καλούμενη κουρτίνα αφρού κατά μήκος της περιμέτρου της δεξαμενής.

Το σύστημα ‘The Continuous Linear Nozzle’ ακροφυσίων  σε σχήμα δακτυλίου θα καταστραφεί από οποιαδήποτε έκρηξη όπως συμβαίνει και στα συστήματα που χρησιμοποιούν θαλάμους αφρού. Πώς θα λειτουργήσει τότε;

Το σύστημα ‘The Continuous Linear Nozzle (CLN)’ ακροφυσίων  σε σχήμα δακτυλίου είναι στερεωμένο στο κέλυφος της δεξαμενής με σφιγκτήρες. Χρησιμεύει επίσης ως ενίσχυση του  πάνω μέρους  της δεξαμενής. Στη περίπτωση έκρηξης ολόκληρης  της συσκευής βρίσκεται μέσα στο χώρο, όπου η πίεση είναι αυξημένη. Οι καλά  διαστασιολογημένοι   χαλύβδινοι σωλήνες  του συστήματος  CLN δέχεται επίθεση από τις δυνάμεις της έκρηξης από όλες τις κατευθύνσεις, ως εκ τούτου δεν υπάρχει λόγος να μετακινηθεί ή να σπάσει.

Όταν γίνει μια πυρκαγιά, μαίνεται για ώρες, το κέλυφος της δεξαμενής και το σύστημα παροχής του αφρού καταστρέφονται από τη πυρκαγιά. Πώς μπορείτε στην συνέχεια να εισάγετε τον αφρό;

Ένα από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας FoamFatale™ είναι η πολύ γρήγορη αντίδραση στην ανάφλεξη. Ο χρόνος ανταπόκρισης  μεταξύ της ανάφλεξης και της ενεργοποίησης του συστήματος είναι μόνο 5-10 δευτερόλεπτα. Μετά την ενεργοποίηση του η κατάσβεση γίνεται το πολύ σε 2 λεπτά για όλα τα μεγέθη των δεξαμενών. Απλά δεν υπάρχει χρόνος για να ζεσταθεί το κέλυφος της δεξαμενής και να καταστρέψει το σύστημα εισόδου του αφρού (Continuous Linear Nozzle).

Η λύση για το υλικό κατασκευής των  σωλήνων παροχής  του  αφρού είναι συνήθως ό μαλακός χάλυβας, ο οποίος επιδέχεται επίθεση εσωτερικής διάβρωσης. Ανησυχώ για την συμπεριφορά των ακροφυσίων στις γεννήτριες αφρού  τα οποία φράσσονται από τα ψήγματα σκουριάς στις ψηλές ροές. Είναι η δική σας τεχνολογία πιο αξιόπιστη στο θέμα αυτό;

Ναι είναι. Δεν χρησιμοποιούμε κανένα είδος γεννήτριας αφρού. Δεν υπάρχουν οπές αναρρόφησης, εξαεριστήρες ή σημεία συμφόρησης στις σωληνώσεις παροχής του αφρού. Χρησιμοποιούμε ένα μεγάλο σε μέγεθος σωλήνα από χάλυβα που οδηγεί τον ήδη έτοιμο αφρό και όχι το υλικό που θα δημιουργήσει τον αφρό. Άλατα και ψήγματα σκουριάς δεν εμποδίζουν τη ροή του αφρού, το σύστημα είναι εξαιρετικά αξιόπιστο.

Τι γίνεται στην περίπτωση που η δεξαμενή αλλάζει συχνά προϊόν και όπου η πρόσμιξη διαφόρων προϊόντων δεν είναι αποδεκτή; Το σύστημα The Continuous Linear Nozzle και οι κάθετες σωληνώσεις θα μπορούσαν να δράσουν ως συμπυκνωτές. Υγροποιημένοι  ατμοί προϊόντων  θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν σε νεκρά σημεία κάθετων σωληνώσεων.

Για μια τέτοια δεξαμενή η διαμόρφωση του CLN και των σωληνώσεων θα είναι τέτοια, που στο υψηλότερο σημείο θα γίνει η εγκατάσταση, που θα εξασφαλίζει, την μη επιστροφή οποιονδήποτε συμπυκνωμάτων στην δεξαμενή.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο σύστημα FoamFatale™ αφρός που χρησιμοποιείται στα μέχρι τώρα γνωστά συστήματα κατάσβεσης;

Πρέπει να γνωρίζουμε τη σύνθεση και την πυκνότητα του συγκεκριμένου  αφρού. Αν είναι κατάλληλος, μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε. Σε πολλές περιπτώσεις, θα είμαστε σε θέση να προσαρμόσουμε  τον αφρό για τις ανάγκες του  FoamFatale™.

Είναι δυνατόν ο δακτύλιος, ο οποίος αποτελεί το σύστημα  Continuous Linear Nozzle, και είναι εγκατεστημένος σε κλειστή δεξαμενή με κωνική οροφή, σε περίπτωση έκρηξης να μην πάθει ζημιά και παραμείνει στην θέση του;

Η ανθεκτικότητα του συστήματος Continuous Linear Nozzle είναι μεγάλη. Η μάζα του, το κάνει απίθανο να μπορεί να αποσπασθεί, ως αποτέλεσμα της έκρηξης. Θα μπορούσε να γίνει αναπόσπαστο μέρος της δεξαμενής, ενισχύοντας έτσι την ίδια τη δεξαμενή. Δεν είναι πιθανό να υποστεί ζημία από μια έκρηξη.

Σε ποιές θερμοκρασίες μπορεί το σύστημα  FoamFatale™ να λειτουργήσει;

Είναι κατάλληλο για να λειτούργει μεταξύ -30 και +60 βαθμών Κελσίου.

Τι είδος αφρός χρησιμοποιείται στο σύστημα FoamFatale™ (για παράδειγμα ... AFFF);

Το σύστημα FoamFatale™ είναι ένα σύστημα το οποίο σχεδιάζεται και κατασκευάζεται ανάλογα με τις υφιστάμενες συνθήκες. Το είδος του απαιτούμενου αφρού εξαρτάται από το εύφλεκτο προϊόν που αποθηκεύεται στη δεξαμενή και που πρέπει να προστατευθεί. Θα προσαρμόσουμε την σύσταση του αφρού μας αναλόγως.

Είναι γεγονός ότι χρησιμοποιούμε συμπυκνωμένο αφρό και νερό για την παραγωγή αφρού. Τι αποθηκεύουμε στο δοχείο αποθήκευσης αφρού του συστήματος;

Το δοχείο αποθήκευσης αφρού του συστήματος, περιέχει έτοιμο αφρό κατάσβεσης σύμφωνα με την δική μας συνταγή.

Το σύστημα FoamFatale™ είναι κατάλληλο για κατάσβεση πυρκαγιών που προέρχονται από ανάφλεξη αλκοόλης;

Βεβαίως και είναι. Στην περίπτωση αυτή, θα προσαρμόσουμε την συνταγή για την παραγωγή  αφρού, ούτως ώστε να είναι κατάλληλος για κατάσβεση πυρκαγιών που προέρχονται από ανάφλεξη αλκοόλης.

Πόσο καιρό μπορεί  ο αφρός να παραμείνει αποθηκευμένος στο δοχείο αποθήκευσης χωρίς να χάσει τις φυσικές του ιδιότητες;

Έχουμε εμπειρία με φορητούς πυροσβεστήρες τους οποίου γεμίσαμε αφρό ίδιο με αυτό που χρησιμοποιούμε στο σύστημα FoamFatale™. Τον κρατήσαμε για 12 χρόνια χωρίς συντήρηση. Όταν χρησιμοποιήσαμε τον πυροσβεστήρα, ο αφρός ήταν σε άριστη κατάσταση και κατάσβησε την πυρκαγιά.

Τι είδους πιστοποιητικού διαθέτει το σύστημα FoamFatale™;

Το σύστημα FoamFatale™ είναι πιστοποιημένο με το πρότυπο ΕΝ 13565 (ΕΝ 13565 - Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης.  Συστήματα αφρού.), το οποίο έχει γίνει αποδεκτό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Πόσα τέτοια συστήματα έχετε εγκαταστήσει μέχρι τώρα;

Μέχρι τώρα έχουν εγκατασταθεί 30 συστήματα FoamFatale™.

Μπορούμε να αποκαλέσουμε το σύστημα FoamFatale™ την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία;

Το σύστημα FoamFatale™ είναι μία πολύ καλή και αποτελεσματική τεχνολογία για κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων. Η FoamFatale Ελλάδος  Ε.Π.Ε. δεν γνωρίζει την ύπαρξη κάποιου άλλου  πιο αποτελεσματικού συστήματος. Ως εκ τούτου, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η βέλτιστη διαθέσιμη τεχνική (καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία).

Ποια η αντίδραση του συστήματος FoamFatale™ στην περίπτωση δεξαμενής αποθήκευσης με όγκο 40.000 m3;

Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με  αυτόματο σύστημα ανίχνευσης. Η διαδικασία κατάσβεσης αρχίζει εντός 5 έως 10 δευτερόλεπτα μετά την ανάφλεξη.

Πόσος χρόνος χρειάζεται για να κατασβηστεί πυρκαγιάς σε δεξαμενή χωρητικότητας 40.000 m3;

Το πολύ, χρειάζεται 2 λεπτά για την κατασβηστεί μιας τέτοιας πυρκαγιάς.

Όσον αφορά το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης: ποια μέτρα λαμβάνει το σύστημα  FoamFatale™  για την αποτροπή εσφαλμένου συναγερμού για την απελευθέρωση  αφρού;

Έχουμε πλήρη επίγνωση των πολύ δαπανηρών συνεπειών της απελευθέρωσης  αφρού στο προϊόν. Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζουμε τη μέθοδο ‘δύο εκ των δύο’ ή ‘δύο εκ των τριών’ σύστημα ψηφοφορίας για την ελαχιστοποίηση της πιθανότητας ενεργοποίησης του συστήματος από λανθασμένο μήνυμα.

Έχετε δοκιμάσει το σύστημα με 1 ώρας προανάφλεξης;

Τα  συστήματα FoamFatale™ είναι εξοπλισμένα με σύστημα αυτόματης ενεργοποίησης, οπότε η διαδικασία κατάσβεσης θα αρχίσει μέσα σε 5-10 δευτερόλεπτα.

Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε το σύστημα στις δεξαμενές πλωτής οροφής όπου η πυρκαγιά μαίνεται περιμετρικά μεταξύ του κελύφους και της οροφής;

Στη περίπτωση δεξαμενών αποθήκευσης με πλωτή οροφή - όπου η πυρκαγιά μαίνεται περιμετρικά μεταξύ του κελύφους και της οροφής, η FoamFatale Ελλάδος Ε.Π.Ε. εφαρμόζει ένα τυποποιημένο σύστημα FoamFatale™ με επαρκή χωρητικότητα, για να καλύψει την περιοχή μεταξύ του κελύφους και της οροφής  με αφρό.

Πώς φαίνεται το σύστημα, για δεξαμενές πλωτής οροφής όπου απαιτείται πλήρης κάλυψη;

Στην περίπτωση των δεξαμενών αποθήκευσης, με πλωτή οροφή, εξετάζονται δύο σενάρια, δηλαδή πυρκαγιά μεταξύ του κελύφους και της οροφής και  πλήρης πυρκαγιά σε όλη την επιφάνεια. Τα συστήματα FoamFatale™ αποσκοπούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών μεταξύ  κελύφους και  οροφής ή την πλήρη κατάσβεση πυρκαγιάς επιφάνειας. Το είδος του εφαρμοζόμενου συστήματος είναι ανάλογα με την απόφασή του πελάτη.

Τι συμβαίνει σε μεγάλη καταιγίδα με ισχυρό αέρα? Η κουβέρτα αφρού θα καταλάβει όλη την επιφάνεια;

Επειδή εφαρμόζουμε τον αφρό απευθείας στο τοίχωμα της δεξαμενής, ο αφρός θα ρέει στο εσωτερικό τοίχωμα της δεξαμενής, κατευθυνόμενος στην υγρή επιφάνεια. Ο άνεμος θα έχει πολύ μικρή επίδραση στο αφρό. Απώλειες αφρού οφειλόμενες  στον άνεμο ή στην παράσυρση του από τα θερμά αέρια της πυρκαγιάς θα είναι ελάχιστες. Οι ελάχιστες απώλειες του αφρού θα αντισταθμιστούν ούτως ή άλλως από το πολύ ψηλό ρυθμό παροχής του αφρού, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι θα δημιουργήσουμε την κουβέρτα του αφρού που χρειάζεται.

Στην περίπτωση των παραδοσιακών συστημάτων  χρησιμοποιούμε μία γεννήτρια αφρού για περισσότερες από μία δεξαμενές αποθήκευσης. Πόσα δοχεία αφρού  χρησιμοποιούνται και για πόσες δεξαμενές αποθήκευσης;

Εξαρτάται από την κατάσταση και τις επιθυμίες του πελάτη. Κάθε δεξαμενή αποθήκευσης μπορεί να εξοπλιστεί με το δικό της δοχείο αφρού. Αλλά καταστάσεις όπου μια κεντρική παροχή αφρού (ένα ή περισσότερα δοχεία) εξυπηρετεί μια σειρά από δεξαμενές αποθήκευσης, (μέσω μιας πολλαπλής διανομής) μπορεί να είναι αποδεκτή.


Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »