Περίληψη

 

Η τεχνολογία FoamFatale™, παρέχει την δυνατότητα να περιορίσει δραστικά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον, οι οποίες δημιουργούνται από πυρκαγιές σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων.

 

Το υψηλότερο επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, παρέχεται από την σωστή και αποτελεσματική πρόληψη.

Η κύρια επίδραση στο περιβάλλον, προκαλείται από την ίδια την πυρκαγιά. Επιπρόσθετα  από την αξία του υλικού που καταστρέφεται από την πυρκαγιά, ο κοινός μας θησαυρός - το περιβάλλον, επίσης υποφέρει.  Στις πλείστες των περιπτώσεων, τα προϊόντα καύσης είναι εξαιρετικά βλαβερά για την ανθρώπινη υγεία. Με την καύση των ορυκτών καυσίμων  η σύνθεση της ατμόσφαιρας αλλάζει, αφού ο άνθρακας ο οποίος ήταν αποθηκευμένος για εκατομμύρια χρόνια σε στερεά ή υγρή μορφή στα έγκατα της γης τώρα απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα με την μορφή του διοξειδίου του άνθρακα. Και δεδομένου ότι οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές καίνε με ατελή καύση, απελευθερώνουν στην ατμόσφαιρα όλων των ειδών παράγωγα καύσης.

Δευτερεύουσα περιβαλλοντολογική επίδραση προκαλείται επίσης και από τα υλικά που χρησιμοποιούνται κατά την πυρόσβεση.

Η χρήση μεγάλων ποσοτήτων νερού για πυρόσβεση, μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντικές ζημιές, όταν το μολυσμένο νερό δεν συλλέγεται επεξεργάζεται πριν απελευθερωθεί στο περιβάλλον.

Η χρήση των τεχνητών υλικών πυρόσβεσης προκαλεί πάντοτε ρύπανση του περιβάλλοντος.
Το επίπεδο της ρύπανσης, δηλαδή η δευτερεύουσα επίδραση στο περιβάλλον, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ποιότητα των χρησιμοποιούμενων για πυρόσβεση υλικών και από την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. Οι δύο αυτοί  παράγοντες καθορίζουν την ποσότητα του υλικού που απαιτείται για την κατάσβεση της συγκεκριμένης πυρκαγιάς.

Και ανάλογα με τον βαθμό και την ταχύτητα της φυσικής διάσπασης των προς πυρόσβεση υλικών σε φιλικά προς το περιβάλλον υλικών, την περίοδο που το περιβάλλον είναι υπό πίεση.

Μια πυροσβεστική τεχνολογία την αποκαλούμε ‘Φιλική προς το περιβάλλον’ όταν χρησιμοποιεί μόνο φυσικά υλικά πυρόσβεσης (νερό και αέρια, όπως άζωτο ή αργό, τα οποία εξάγονται από τον αέρα).

Μια τεχνολογία αποκαλείται ‘Περιβαλλοντικά συνειδητή’ όταν χρησιμοποιεί τεχνητά (αλλά όχι επικίνδυνα) υλικά για την πυρόσβεση, αλλά σε σύγκριση με άλλες τεχνολογίες  θα έχει ως αποτέλεσμα:

  • Το συντομότερο χρονικό διάστημα ανάμεσα στην εκδήλωση και στην κατάσβεση της πυρκαγιάς
  • Ιδιαίτερα αποτελεσματική και αποδοτική χρήση του πυροσβεστικού υλικού

Η σύσταση και διαχείριση κατάλληλων εγκαταστάσεων πυροπροστασίας σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης υδρογονανθράκων που λειτουργούν κάτω από αντίξοες συνθήκες απαιτούν σχεδόν πάντοτε μια μη παραδοσιακή προσέγγιση. Η παραδοσιακή μέθοδος δεν είναι κατάλληλη όταν δεν υπάρχουν δίκτυα πυρόσβεσης. Παραδείγματα αποτελούν εγκαταστάσεις που λειτουργούν  για μεγάλο χρονικό διάστημα κάτω από πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά και εγκαταστάσεις αποθήκευσης σε ξηρές περιοχές της ερήμου. Άλλα παραδείγματα είναι οι κινητές στρατιωτικές εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, που δεν έχουν καμιά πρόσβαση σε υψηλής απόδοσης υδατικό δίκτυο πυρόσβεσης.

Σε κάποιες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης δεν έχει άλλη επιλογή από το να λειτουργεί χωρίς καμία πυροπροστασία.

Σε περιπτώσεις πολύ χαμηλών θερμοκρασιών θα ήταν πολύ δαπανηρή η εγκατάσταση, συντήρηση και λειτουργία υδατικών δικτύων πυρόσβεσης με θερμαινόμενες δεξαμενές και αγωγούς. Τέτοιες εγκαταστάσεις συνήθως απαιτούνται όταν χρησιμοποιούνται οι   παραδοσιακές μέθοδοι  πυροπροστασίας όπως συνιστάτε από την NFPA.

Μια εντελώς νέα μέθοδος παρασκευής και εφαρμογής αφρού αναπτύχθηκε, η οποία επιλύει πλήρως τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα συστήματα υδατικών δικτύων πυρόσβεσης που περιγράφονται επάνω. Αυτή είναι η τεχνολογία της FoamFatale™. Το αυτόματο και αυτόνομο σύστημα FoamFatale™ ανταποκρίνεται αμέσως μετά την ανάφλεξη και δεν απαιτεί καμία εξωτερική παροχή νερού ή ενέργειας για την λειτουργία του.

Θεωρείται ως ο αντιπρόσωπος της καλύτερης διαθέσιμης τεχνολογίας σήμερα. Η επιφάνεια της πυρκαγιάς καλύπτεται πλήρως, (το πολύ σε 2  λεπτά)μετά την ανάφλεξη, έτσι δεν υπάρχει χρόνος για την ανάπτυξη περιβαλλοντικά επικίνδυνου καπνού ή αιθάλης και το αποθηκευμένο υλικό δεν καταστρέφεται.

Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »