Συμβατικές τεχνολογίες, λόγοι χαμηλού ποσοστού επιτυχίας

Στις συμβατικές τεχνολογίες η τοποθέτηση του αφρού γίνεται με σταθερό, κινητό και ημι-μόνιμο εξοπλισμό.

Αναλογίες αφρού

Ο συμπυκνωμένος αφρός πρέπει να αναμειχθεί μέσα στο νερό. Ο εξοπλισμός ανάμειξης έχει απόδοση σε αυστηρά συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Οι αποκλίσεις από αυτές τις τιμές ρύθμισης είναι πολύ περιορισμένες. Η απόδοση του συστήματος ανάμειξης για παραγωγή αφρού για ροές μεγάλων ταχυτήτων, κατά γενικό κανόνα δεν είναι πολύ καλή. Τα συστήματα ανάμειξης κατατάσσονται από πολύ απλά και όχι τόσο αξιόπιστα μέχρι ηλεκτρονικά ελεγχόμενα, υπερσύγχρονα και περίπλοκα, αλλά ως εκ τούτου πολύ ευαίσθητα.

Παραγωγή αφρού

Για να παραγχθεί αφρός κατάσβεσης, πρέπει να εισέρθει αέρας μέσα στη ροή του αφρογόνου υγρού. Συνήθως για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συσκευές αναρρόφησης τύπου ‘Venturi’. Η σωστή λειτουργία μιας τέτοιας συσκευής καθορίζεται από την ισορροπία μεταξύ του ρυθμού ροής, της πίεσης και της υποπίεσης. Η μέγιστη απόδοση μπορεί να επιτευχθεί σε ένα μάλλον στενό εύρος λειτουργίας. Δυσλειτουργία του σημείου εισαγωγής αέρα εισαγωγής αέρα συμβαίνει σε σταθερά συστήματα όπου η συντήρηση δεν γίνεται σωστά. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την κακή λειτουργία του συστήματος.

Εξάρτηση από το νερό

Σε συμβατικά συστήματα αφρού (συμπεριλαμβανομένου και του CAFS) η διαθεσιμότητα νερού πυρόσβεσης είναι απαραίτητη. Απαιτούνται συγκεκριμένα βήματα για να την μετατροπή του αφρογόνου υγρού, του νερού και του αέρα σε αφρό κατάλληλο για πυρόσβεση. Ο αφρός αυτός μπορεί να εκτοξευθεί στην καιόμενη επιφάνεια. Στις πλύστες των περιπτώσεων, αυτή η διαδικασία αυτές λαμβάνει χώρο κοντά στο σκηνικό της πυρκαγιάς. Σίγουρα μια ομάδα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού είναι απαραίτητη για τη δημιουργία αυτών των σχετικά περίπλοκων συστημάτων. Έχοντας υπόψη το άγχος που δημιουργείται στις περιπτώσεις πυρκαγιάς, τα λάθη τα οποία γίνονται επηρεάζουν την ολική απόδοση του συστήματος.

Χώροι αποθήκευσης χωρίς προσωπικό, δεν μπορούν να υπολογίζουν στην προσέλευση επαρκών πυροσβεστών σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα.

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες, ο χρήστης δεν είχε άλλη επιλογή, από το να αποδεχτεί αυτά τα περίπλοκα και ακριβά συστήματα. Χώροι που δεν είχαν πρόσβαση, σε δίκτυα παροχής νερού, έμειναν χωρίς προστασία. Οι ιδιοκτήτες/διοίκηση, η Διοίκηση της Πυροσβεστικής και οι Αρχές Προστασίας του Περιβάλλοντος δεν είχαν άλλη επιλογή παρά να αποδεχτούν αυτήν την κατάσταση. 

Συμπέρασμα

Υπάρχουν χώροι όπου:

  • Η εφαρμογή συμβατικών συστημάτων πυροπροστασίας αντιμετωπίζει σοβαρά τεχνικά προβλήματα.
  • Το κόστος για τη δημιουργία μιας εγκατάστασης που να συμμορφώνεται με τις συστάσεις της NFPA είναι υπερβολικά ψηλό.
  • Υπάρχει ανεπαρκής εργατικό δυναμικό διαθέσιμο για να διαχειριστεί σε σύντομο χρονικό σύστημα κινητό ή ημι-μόνιμο σύστημα κατάσβεσης.
  • Υπάρχει ανάγκη για ένα αποδεκτό επίπεδο αξιοπιστίας.

Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »