Περιγραφή του συστήματος FoamFatale™

Έχει αναπτυχθεί μια μέθοδος η οποία εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων.

Η φιλοσοφία αυτού του νέου συστήματος είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει.

To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’, σε συντομία SEF®.

Προετοιμασία αφρού
 • Ο αφρός ετοιμάζεται υπό ήρεμες και πολύ καλά ελεγχόμενες συνθήκες.
 • Αυτό εξαλείφει την πιθανότητα μιας εκτός προδιαγραφών σύνθεσης του αφρού.
 • Ο προαναμειγμένος αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση μέχρι τη στιγμή της χρήσης.
 • Ο αφρός  παραμένει ομοιογενές για τουλάχιστον 10 έτη όπως αναδεικνύει η εμπειρία.
Διαστάσεις των SEF® δοχείων
 • Τα στατικά SEF® δοχεία μπορεί να είναι πολύ μεγάλα. Η μέγιστη ποσότητα αποθήκευσης καθορίζεται μόνο με τους κατασκευαστικούς περιορισμούς.
Εκτόνωση του αφρού
 • Κατά την απελευθέρωση του SEF® ο υπό πίεση αφρός θα εκτονωθεί. Αυτό εξαλείφει την ανάγκη για συσκευές αναρρόφησης.
 • Ο ρυθμός ροής του αφρού από το δοχείο δε δεσμεύεται από συμβατικούς περιορισμούς, όπως συσκευές αναρρόφησης και άλλους εξοπλισμούς.
 • Η αναλογία εκτόνωσης είναι ανεξάρτητη από την ταχύτητα ροής αφού η πίεση στο δοχείο αφρού είναι ο μοναδικός παράγοντας που την καθορίζει.
Λειτουργία του συστήματος
 • Η λειτουργία του όλου συστήματος είναι πολύ απλή. Το μόνο που απαιτείται είναι να ανοίξει η βαλβίδα απομόνωσης μεταξύ του υπό πίεση SEF® δοχείου αποθήκευσης και του συστήματος εφαρμογής αφρού.
 • Η απλότητα εξαλείφει την ανάγκη ειδικών, για την επιτυχή λειτουργία του συστήματος.
Πλεονέκτημα SEF® του συστήματος σε σχέση με ένα συμβατικό σύστημα
 • Δεν απαιτείται ανθρώπινο δυναμικό για την οργάνωση και λειτουργία στην περίπτωση πυρκαγιάς.
 • Είναι τόσο απλό που είναι απίθανο να συμβούν λάθη.
 • Ο αφρός αναμιγνύεται υπό ήρεμες και ελεγχόμενες συνθήκες και είναι 100% συνεπής.
 • Δεν απαιτείται καμία συσκευή αναρρόφησης.
 • Έχει απεριόριστο εύρος ροής.
 • Παράγει βέλτιστη ποιότητα αφρού σε όλα τα επίπεδα ροής.
 • Έχει ελάχιστα κρίσιμα στοιχεία που απαιτούν τακτική επιθεώρηση.
 • Απαιτεί σημαντικά χαμηλότερες επενδύσεις κεφαλαίου.
 • Απαιτεί σημαντικά λιγότερες προσπάθειες συντήρησης και κόστος.
Εφαρμογές όπου το SEF® μπορεί να χρησιμοποιηθεί
 • Πυρόσβεση δεξαμενών αποθήκευσης υδρογονανθράκων με το σύστημα FoamFatale™.
 • Σε οχήματα αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών σε αεροδρόμια
 • Οχήματα άμεσης επέμβασης
 • Μονάδες δασικής πυρόσβεσης
 • Σταθερές εγκαταστάσεις για κουζίνες εστιατορίων, αποθηκεύσεις καυσίμων, υπόγειες δεξαμενές καυσίμων, φορητούς και τροχοφόρους πυροσβεστήρες
 • Δεξαμενές SEF® σε οχήματα, αντικαθιστώντας ή συμπληρώνοντας συμβατικά πυροσβεστικά οχήματα
 • Εφοδιασμός αφρού σε χώρους χειρισμού εύφλεκτων υγρών, που δεν έχουν σύστημα πυρόσβεσης με νερό
 • Εφοδιασμός αφρού για εγκαταστάσεις φόρτωσης εύφλεκτων υγρών σε   οχήματα
Το Σύστημα πυροπροστασίας για δεξαμενές αποθήκευσης FoamFatale™ 
 • Η FoamFatal™ είναι μια νέα επαναστατική τεχνολογία πυρόσβεσης δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων  που χρησιμοποιεί πολύ ψηλό ρυθμό παροχής  ποσοτήτων αφρού.
 • Ο εξαιρετικά υψηλός ρυθμός ροής του αφρού παρέχεται μέσω μιας νέας συσκευής, η οποία προσαρμόζει την πολύ μεγάλη ροή αφρού με τέτοιο τρόπο που παρεμποδίζει τις υπερβολικές ταχύτητες στο ακροφύσιο. Αυτό ονομάζεται Continuous Linear Nozzle (CLN). Το CLN παρέχει μια ιδανική κουρτίνα αφρού, παρέχοντας έτσι ουσιαστική και συνεχή ψύξη στα τοιχώματα της δεξαμενής.
 • Ένα από τα πλεονεκτήματα του Self Expanding Foam, είναι ότι δεν έχει περιορισμούς. Συνδυάζοντας την μέθοδο SEF® με το πρόσφατα ανεπτυγμένο  υψηλής χωρητικότητας CLN, πολύ εύκολα πετυχαίνεται ο ρυθμός παροχής των 20-40 λίτρων/λεπτό/τετραγωνικό μέτρο.
 • Το αποτέλεσμα αυτού του συνδυασμού είναι ένα εξαιρετικά υψηλής απόδοσης σύστημα. Οι επανειλημμένες δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε μια καιόμενη δεξαμενή  500 m² με βενζίνη κατέδειξαν ότι η κατάσβεση της πυρκαγιάς έγινε σε χρόνο λιγότερο των 40 δευτερολέπτων. Η αξιοπιστία του συστήματος είναι πολύ υψηλή, με την βαλβίδα να είναι το μόνο μετακινούμενο μέρος του συστήματος.

Πλεονεκτήματα του συστήματος FoamFatale™ σε σχέση με συμβατικά συστήματα
 • Είναι πολύ αξιόπιστο: το CLN πολύ δύσκολα θα πάθει ζημιά από εκρήξεις ή από πυρκαγιά.
 • Είναι ανθεκτικό σε σαμποτάζ, το σύστημα πυροπροστασίας μιας δεξαμενής που κατασκευάστηκε με τη μέθοδό μας δεν έχει κοινά στοιχεία, όπως ένα σύστημα πυρόσβεσης με νερό, το οποίο όταν καταστραφεί, θα προκαλέσει τη δυσλειτουργία του συστήματος πυροπροστασίας.
 • Απαιτεί σημαντικά χαμηλότερη επένδυση κεφαλαίου.
 • Απαιτεί σημαντικά χαμηλότερο κόστος λειτουργίας.
 • Είναι τελείως αυτόνομο.
 • Δεν χρειάζεται καθόλου νερό πυρόσβεσης.
 • Δεν απαιτεί καθόλου εξωτερικές πηγές ενέργειας, όπως πυροσβεστικό όχημα ή ηλεκτρική αντλία.
 • Είναι τόσο απλή η χρήση του, που λάθη τα οποία μπορεί να γίνουν σε  καταστάσεις πυρκαγιάς είναι απίθανο να συμβούν.
 • Η αυτόματη λειτουργία του συστήματος μειώνει κατά πολύ την περιβαλλοντική  μόλυνση που προκαλείται από την πυρκαγιά.
 • Η απλότητα του εξαλείφει την ανάγκη ειδικών για την λειτουργία και συντήρηση του συστήματος.
 • Χρησιμοποιεί τέλεια αναλογία αφρού, αναμειγμένη, υπό ήρεμες και ελεγχόμενες συνθήκες.
 • Ο αφρός φυλάσσεται υπό πίεση. Δεν απαιτείται η χρήση αντλίας ή οποιασδήποτε άλλης πηγής για να αυξήσει την πίεση.
 • Δεν απαιτεί οποιαδήποτε συσκευή αναρρόφησης.
 • Παράγει ιδανική ποιότητα αφρού σε όλες τις ταχύτητες ροής.
 • Η ταχύτητα ροής του είναι ουσιαστικά απεριόριστη: δεν υπάρχουν αντλίες, γεννήτριες αφρού, συσκευές αναρρόφησης.
 • Μπορούν να παραχθούν μεγάλες ποσότητες αφρού με σχετικά χαμηλό κόστος.
 • Μόνο μερικά στοιχεία απαιτούν τακτική επιθεώρηση.
 • Κατάλληλο για την πυροπροστασία χώρων, εξοπλισμού και μηχανημάτων.
Δοκιμή του συστήματος

Μια δοκιμαστική δεξαμενή χτίστηκε στην Ουγγαρία για επίδειξη. Η δεξαμενή χρησιμοποιήθηκε για πειράματα με διάφορες ταχύτητες ροής και με διαφορετικά είδη ακροφυσίων με αποτέλεσμα  να καταλήξει στο τελικά αποδεκτό  σύστημα.

Οι  δοκιμές σε αυτές τις 500m² δεξαμενές  απέδειξαν  επανειλημμένα ότι ύστερα από  40 δευτερόλεπτα  η πυρκαγιά  έσβησε τόσο απότομα, σαν να είχε διακοπεί.

Το σύστημα  FoamFatale™ είναι σε θέση να κατασβήσει  πολύ μεγάλες πυρκαγιές σε δεξαμενές αποθήκευσης εντός των 2 λεπτών από τη στιγμή της ανάφλεξης,  χωρίς την παρέμβαση από οποιονδήποτε πρόσωπο.

Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »