Συμπέρασμα

 

Πραγματοποίηση των σκοπών
 • Έχουμε αναπτύξει μια νέα τεχνολογία πυρόσβεσης για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που προκαλείται από τις πυρκαγιές σε δεξαμενές, κατάλληλο για την κατάσβεση πυρκαγιών ακόμα και στις  μεγαλύτερες σε διαστάσεις και όγκο δεξαμενή αποθήκευσης.
 • Καταφέραμε να εξαλειφθεί η ρύπανση του εδάφους με τη βοήθεια της νεοαποκτηθέντος  συσκευής παροχής  αφρού.
 • Δημιουργήσαμε το συντελεστής αποτελεσματικότητας αφρού  κατάλληλο για τη σύγκριση των διαφορετικών στρατηγικών πυρόσβεσης και παρουσιάσαμε επίσης τα οφέλη από την πρακτική χρήση του.
 • Καθορίσαμε  κατάλληλο  γεωμετρικό σύστημα παροχής αφρού
 • Ανακαλύψαμε την επιστημονική εξήγηση για τα μειονεκτήματα και ανωμαλίες του φαινομένου ‘wall-effect’  που συμβαίνουν κατά τη διαδικασία της κατάσβεσης.
 • Καθορίσαμε σύστημα παροχής αφρού στο οποίο οι παράμετροι προσαρμόζονται ανάλογα με το μέγεθος της δεξαμενής.
 • Προτείνουμε  να θεσπιστούν νέοι κανόνες για τις διαδικασίες  κατάσβεσης βασισμένοι στην  στρατηγική περιβαλλοντικής πυρασφάλειας.
 • Αναπτύξαμε μια διαδικασία σχεδιασμού βασισμένη  στην πρακτική εμπειρία των μηχανικών.
 • Εγκαταστήσαμε  μια σειρά αυτόματα συστήματα με  αυτόνομο εξοπλισμό πυρόσβεσης που λειτουργεί με ασφάλεια ακόμη και στην απουσία οποιονδήποτε εξωτερικών πηγών ή  υποδομής για πυρόσβεση.

 

Οι επιπτώσεις της εισαγωγής της νέας τεχνολογίας για την ασφάλεια του περιβάλλοντος
 • Η νέα τεχνολογία πυρόσβεσης αποτρέπει  τη ρύπανση του αέρα  και των υπογείων υδάτων που προκαλούνται από τις πυρκαγιές αυτές.
 • Ο εξοπλισμός είναι απλός, προσφέρει υψηλή αξιοπιστία, απαιτεί ελάχιστη συντήρηση.
 • Το σύστημα είναι εγγυημένο να λειτουργεί στην έλλειψη παροχής νερού, ενέργειας ή ανθρώπινου δυναμικού και κάτω από δύσκολες συνθήκες.
 • Το σύστημα αυτό λειτουργεί ακόμη και κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες (-30 / +60 ° C)
 • Είναι κατάλληλο για την κατάσβεση  πυρκαγιάς σε οποιοδήποτε είδος δεξαμενής αποθήκευσης.
 • Απαιτείται μικρότερη ποσότητα του πυροσβεστικού υλικού. Ποιο οικονομικό.
 • ‘Προστασία της δεξαμενής Δίπλα’, είναι επίσης εφικτό.  Για την προστασία γειτονικών προς την δεξαμενή συστημάτων ή εξοπλισμού όπως εξοπλισμό στρατιωτικών εγκαταστάσεων, γεννήτριες ηλεκτρικού ρεύματος,  αποθήκες εύφλεκτων χημικών ουσιών, πυρομαχικών και πυροτεχνικών ουσιών).

Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »