Επιστημονικοί Σκοποί

  • Θα εξετάσουμε τις  κύριες  επιπτώσεις  που προκαλούνται από την πυρκαγιά, τις δυνατότητες μείωσης και πρόληψης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Θα εξετάσουμε τις δευτερεύουσες επιπτώσεις που προκαλούνται από την διαδικασία της  πυρόσβεσης, τις μεθόδους πρόληψης της  ρύπανσης του εδάφους και των υπογείων υδάτων.
  • Να επινοήσουμε  νέα μέθοδο διερεύνησης, σύγκρισης και κατηγοριοποίηση  των διαφόρων μεθόδων κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών.
  • Να καθορίσουμε τη καλύτερη τεχνική παροχής αφρού για την κατάσβεση πυρκαγιών για οποιανδήποτε είδη και μεγέθη δεξαμενών αποθήκευσης. Για το σκοπό αυτό  μελετάμε τη γεωμετρική συσχέτιση του  φαινόμενου της εξάπλωσης του αφρού.
  • Προτείνουμε τη θεωρητική εξήγηση του φαινομένου  ‘wall-effect’, βασισμένοι σε επιστημονικά στοιχεία.
  • Προτιθέμεθα  να προτείνουμε λύσεις εφοδιασμού του αφρού, κατάλληλες  για κατάσβεση οποιασδήποτε έντασης πυρκαγιά.
  • Σαν αποτέλεσμα της έρευνας μας είναι και η πρόταση μας για εισαγωγή νέων κανονισμών κατάσβεσης, στους οποίους να καθορίζεται σαφώς ο τρόπος κατάσβεσης  των πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης οποιασδήποτε κατασκευής ή μεγέθους.
  • Στόχος μας επίσης είναι να εισαγάγουμε μια μέθοδο κατάσβεσης πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης στην οποία θα χρησιμοποιείται  αποτελεσματική και περιβαλλοντολογικά ασφαλής τεχνολογία πυρόσβεσης χωρίς να λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως  την  έλλειψη νερού, έλλειψη  ενεργειακού εφοδιασμού,  έλλειψη  ανθρωπίνου δυναμικού καθώς επίσης και τις εξαιρετικά χαμηλές  θερμοκρασίες  περιβάλλοντος.

Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »