Μεθοδολογία

Ξεκινήσαμε το έργο μας με τη συλλογή πληροφοριών για εφαρμοσμένες  εμπειρίες  και  γνωστές διαδικασίες πυρόσβεσης. Μαζέψαμε πληροφορίες για βιομηχανικά ατυχήματα από περιοδικά, παλιά εξειδικευμένα βιβλία και από το διαδίκτυο.

Εξετάσαμε τα σημερινά διαθέσιμα πρότυπα,  αναφορές και  τακτικές οδηγίες.

Εξετάσαμε πανεπιστημιακές εργασίες, σημειώσεις, θέματα διαφόρων συνεδρίων και αποτελέσματα μελετών και εργασιών  από το εξωτερικό.

Θέσαμε κάποιες προτάσεις για να καθορίσουμε  στρατηγική για την κατάσβεση των πυρκαγιών στις δεξαμενές αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων νέων μεθόδων για την παροχή του  αφρού.

Έχουμε αποδείξει τα θεωρητικά αποτελέσματα της έρευνας μας με  πειραματικό τρόπο, μετρώντας την εξάπλωση κρύου αφρού σε δοκιμές κατάσβεσης διαφόρων ειδών πυρκαγιών.

Πρόθεση μας είναι να επεξεργαστούμε τη κατασκευαστική διαδικασία με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να είναι εφαρμόσιμη και στην πράξη και επίσης να διασφαλίσουμε  τις απαραίτητες επίσημες εγκρίσεις.

Στο τέλος, αποδείξαμε την ικανότητα προσαρμογής της διαδικασίας με την οικοδόμηση συσκευών αναφοράς.

Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »