Πρακτική Εφαρμογή

 

Τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας, μπορούν να έχουν εφαρμογή σε διυλιστήρια πετρελαίου, δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων, ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς, χημικά εργοστάσια, σταθμούς βενζίνης κ.α.

Το αυτόματο και αυτόνομο σύστημα κατάσβεσης μπορεί να ανταποκριθεί και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, ή απουσία χειριστή)

Το κύριο όφελος έγκειται στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση . Επίσης αυτή είναι η πιο αποτελεσματική στρατηγική για την κατάσβεση πυρκαγιών σε κλειστές ή με επιπλέουσα οροφή δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων με την παροχή αφρού σε σταθερό ή κινητό εξοπλισμό κατάσβεσης.

Έχουν εγκατασταθεί περισσότερα από 30 τέτοια συστήματα.

 

Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »