Νέα Επιστημονικά Αποτελέσματα, Προτάσεις

1. Εισάγαμε μια νέα έννοια και συγκεκριμένα τον παράγοντα αποτελεσματικότητα αφρού, προκειμένου να διευκολυνθεί η τεχνολογική έρευνα για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενές αποθήκευσης υγρών καυσίμων.

Ο συντελεστής εκμετάλλευσης αφρού σαν μέσο αξιολόγησης, δείχνει πόσο αποτελεσματικά χρησιμοποιεί  τον συνολικό όγκο του αφρού για κατάσβεση η συγκεκριμένη τεχνολογία. Εισάγοντας και ορίζοντας τον αριθμητικά  έχουμε την δυνατότητα να συγκρίνουμε  τις γνωστές τεχνολογίες. Βάση αυτού  να επιλέξουμε  την καλύτερη  τεχνική κατάσβεσης και έχοντας πάντοτε υπόψη  το χρόνο καύσης  να την εφαρμόσουμε με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε να αποτρέψουμε καταστροφή του περιβάλλοντος.

2. Έχουμε επεκτείνει το πεδίο της εξέτασης του φαινομένου της εξάπλωσης του αφρού με τη δημιουργία της καμπύλης  ταχύτητας διείσδυσης και κατανομής και αναλύσαμε  και προσδιορίσαμε  τη γεωμετρική συνοχή της εισαγωγής του αφρού.

Η βασική μέθοδος της έρευνας ήταν η θεωρητική μελέτη του φαινομένου εξάπλωσης του  αφρού. Έχοντας δημιουργήσει αυτούς τους ορισμούς αναπτύξαμε την  πλέον αποτελεσματική λύση εισαγωγή αφρού που να μπορεί να κατασβέσει  επιτυχημένα ακόμη και πυρκαγιές σε δεξαμενές μεγάλου μεγέθους.

3. Ανακαλύψαμε τη φυσική εξήγηση για το γνωστό φαινόμενο ‘wall-effect’ και εξηγήσαμε τις ανωμαλίες που παρουσιάστηκαν κατά την κατάσβεση.

Το γνωστό φαινόμενο ‘wall-effect’ εδώ και χρόνια δυσκολεύει την διαδικασία της κατάσβεσης. Έχοντας ανακαλύψει αυτή την φυσική-μαθηματική εξήγηση  μπορούμε να βρούμε τον πιο αποτελεσματικό τρόπο παροχής αφρού.

4. Προτείνουμε να αναπτυχθεί μια νέα τεχνολογία και νέος εξοπλισμός για την πυρόσβεση των δεξαμενών αποθήκευσης καυσίμων στη βάση των αναβαθμισμένων κανονισμών   περιβαλλοντικής  ασφαλείας. Επιπλέον προτείνουμε ενημέρωση  των διαδικασιών πυρόσβεσης με στόχο τη μείωση της ρύπανση του αέρα  και των υπογείων υδάτων που προκαλούνται από τις πυρκαγιές αυτές.

Όλες οι νέες παράμετροι κατάσβεσης που αναφέρονται πιο πάνω  μαζί με τη νέα προσέγγιση της κατάσβεσης μας δίνει το δικαίωμα να εισαγάγουν το πρότυπο ISO 14001 για  περιβαλλοντική  διαχείρισης στην κατεστραμμένη από την πυρκαγιά περιοχή.

5. Έχουμε αναπτύξει μια τεχνική πρόταση για την επίλυση των προβλημάτων της πυρόσβεσης σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων στις οποίες η παροχής νερού είναι αδύνατη και η πυροσβεστική υπηρεσία αδυνατεί να ανταποκριθεί άμεσα. Ένα σύστημα ελέγχου πυρόσβεσης με πολλαπλούς ανιχνευτές χωρίς την  ανάγκη εξωτερικής παροχής  ενέργειας.

Με αυτόν τον τρόπο η κατάσβεση καθίσταται εφικτή ακόμη και υπό συνθήκες όπου όλες οι παραδοσιακές στρατηγικές δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Το σύστημα αυτό μπορεί ακόμη και να τοποθετούνται σε χώρους χωρίς παροχή νερού φωτιά, στρατιωτικές εγκαταστάσεις ανάπτυξης, προσωρινές δεξαμενές καυσίμων, χώροι αποθήκευσης σε μια έρημο ή σε εκτεθειμένες θέσεις. Ο κίνδυνος λανθασμένης ένδειξης μειώθηκε με την ανάπτυξη αυτόνομου συστήματος ελέγχου πυρόσβεσης που δεν απαιτεί καμία παροχή εξωτερικής  ενέργειας.


Τεχνικές πληροφορίες

Το σύστημα FoamFatale™ εξαλείφει τους περιορισμούς των συμβατικών συστημάτων. Η φιλοσοφία αυτής της νέας τεχνολογίας είναι, το ότι ο έτοιμος προς χρήση αφρός αποθηκεύεται σε ένα δοχείο υπό πίεση. Όταν ο αφρός απελευθερωθεί από το δοχείο, με την πίεση που διαθέτει οδηγείτε στην περιοχή όπου την καταλαμβάνει. To εγγεγραμμένο σε πατέντα σύστημα ονομάζεται ‘Self Expanding Foam’ (SEF®).

Learn more »

Έρευνα & Ανάπτυξη

Στόχος της μακροχρόνιας έρευνας μας ήταν να εισαγάγουμε μια τεχνολογική μέθοδο η οποία να δημιουργεί αποδοτική και περιβαλλοντικά ασφαλή τεχνολογία για την κατάσβεση πυρκαγιών σε δεξαμενές αποθήκευσης καυσίμων ακόμη και σε ακραίες καταστάσεις ( έλλειψη νερού, διακοπή παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, απουσία ανθρώπινου δυναμικού, ακόμη και σε ακραίες καιρικές συνθήκες). Σαν βασική αρχή - ο  επαναπροσδιορισμός τακτικών οδηγιών, εισαγάγαμε το σύστημα  FoamFatale™ για να μειώσουμε  σημαντικά το χρόνο καύσης.

Learn more »

Δοκιμή του συστήματος

Πατώντας στο View Video, παρακολουθήστε τη δοκιμή του συστήματος, που χρησιμοποιήθηκε για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε δεξαμενή αποθήκευσης.

View video »